Báo cáo quảng cáo Google là gì? Các chỉ số cần biết trong báo cáo quảng cáo Google ads là gì? Tầm quan trọng của bản báo cáo này đối với doanh nghiệp? Tất cả sẽ được TOMAZ chia sẻ chi tiết ngay trong bài viết hôm nay, kể cả ẫu báo cáo quảng cáo Google Ads.

1. Báo cáo quảng cáo Google là gì? 

Báo cáo quảng cáo Google (Google Ads report) là một tài liệu thống kê và phân tích kết quả của chiến dịch quảng cáo trên Google Ads. Nó cung cấp thông tin chi tiết về hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo, bao gồm số lượt hiển thị, số lượt nhấp chuột, chi phí, tỷ lệ chuyển đổi và nhiều thông tin khác.

Báo cáo Google Ads cung cấp cho quảng cáo viên những thông tin quan trọng để đánh giá hiệu quả của chiến dịch quảng cáo và đưa ra các quyết định cải tiến. Ví dụ, báo cáo giúp xác định chiến dịch nào đang hoạt động tốt và cần tăng ngân sách, chiến dịch nào đang phát triển chậm và cần tối ưu hóa, cũng như phương tiện quảng cáo nào đang hiệu quả và cần được tăng cường.

Ngoài ra, nó còn là một công cụ quan trọng để theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng Google Ads, giúp cho quảng cáo viên tối ưu hóa chiến dịch của mình để đạt được hiệu quả tối đa.

báo cáo quảng cáo google

Bảng báo cáo quảng cáo Google sẽ giúp doanh nghiệp theo dõi và đánh giá hiệu quả của chiến dịch 

=>Dịch Vụ Quảng Cáo Google Trọn Gói – Tiết Kiệm, Ra Chuyển Đổi Nhanh<=

2. Các chỉ số quan trọng trong báo cáo quảng cáo trên Google

2.1 Impression (Lượt hiển thị)

Impression là số lần quảng cáo của bạn được hiển thị trên kết quả tìm kiếm của Google hoặc trên các trang web liên kết với Google. Impression là một đơn vị đo lường quan trọng để biết được mức độ tương tác với quảng cáo của bạn.

2.2 Clicks (Lượt nhấp chuột)

Clicks đếm số lần người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn. Đây là một đơn vị đo lường để biết được mức độ tương tác của người dùng với quảng cáo.

2.3 Click-through rate (Tỷ lệ nhấp chuột)

Click-through rate (CTR) là tỷ lệ giữa số lượt nhấp chuột và số lượt hiển thị của quảng cáo, được tính bằng công thức: (Lượt nhấp chuột / Lượt hiển thị) x 100%. CTR đo lường hiệu quả của quảng cáo trong việc thu hút sự chú ý của người dùng.

2.4 Cost (Chi phí)

Cost đo lường tổng chi phí quảng cáo của bạn trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là một đơn vị đo lường để biết tổng chi phí của chiến dịch quảng cáo của bạn.

2.5 Cost per click 

Cost per click (CPC) là chi phí trung bình cho mỗi lượt nhấp chuột vào quảng cáo của bạn. CPC được tính bằng cách chia tổng chi phí quảng cáo cho số lượt nhấp chuột.

báo cáo quảng cáo google

Chi phí cho mỗi lượt nhấp chuột là chỉ số quan trọng bạn nên nắm để tối ưu ngân sách quảng cáo 

2.6 Conversion (Chuyển đổi)

Conversion đo lường số lần mà người dùng thực hiện một hành động mong muốn trên trang web của bạn, như đăng ký, mua hàng hoặc tải xuống. Đây là một đơn vị đo lường để biết được hiệu quả của quảng cáo trong việc tạo ra kết quả mà bạn mong muốn.

2.7 Conversion rate (Tỷ lệ chuyển đổi)

Conversion rate (CVR) là tỷ lệ giữa số lần chuyển đổi và số lượt nhấp chuột, được tính bằng công thức: (Số lần chuyển đổi / Số lượt nhấp chuột) x 100%. CVR đo lường khả năng của quảng cáo để chuyển đổi lượt nhấp chuột thành các kết quả mong muốn.

2.8 Average position (Vị trí trung bình)

Average position đo lường vị trí trung bình của quảng cáo của bạn trên trang kết quả tìm kiếm của Google hoặc trên các trang web liên kết với Google. Đây là một đơn vị đo lường để biết vị trí trung bình của quảng cáo của bạn trong danh sách kết quả tìm kiếm.

2.9 Quality Score (Điểm chất lượng)

Quality Score là một chỉ số đánh giá hiệu quả của từ khóa quảng cáo của bạn. Điểm chất lượng của từ khóa được xác định bởi mức độ tương quan giữa từ khóa và quảng cáo của bạn, trang đích và trang web của bạn, cũng như tỷ lệ nhấp chuột (CTR) của quảng cáo của bạn.

2.10 Ad Rank (Xếp hạng quảng cáo)

Ad Rank là một chỉ số đánh giá độ ưu tiên của quảng cáo của bạn trên trang kết quả tìm kiếm của Google. Ad Rank được tính bằng cách nhân Quality Score của từ khóa và mức độ cạnh tranh của bạn với giá chào bán của bạn.

2.11 Return on Investment (ROI)

Return on Investment (ROI) là tỷ lệ giữa lợi nhuận thu được và tổng chi phí quảng cáo. Đây là một đơn vị đo lường quan trọng để đánh giá hiệu quả của chiến dịch quảng cáo của bạn.

2.12 Cost per Acquisition (CPA)

Cost per Acquisition (CPA) là chi phí trung bình cho mỗi lần chuyển đổi. CPA được tính bằng cách chia tổng chi phí quảng cáo cho số lần chuyển đổi.

báo cáo quảng cáo google

Một số chỉ số quan trọng trong báo cáo quảng cáo Google bạn nên nắm 

=>Mẫu báo cáo quảng cáo Google Ads và những điều mà bạn chưa biết<=

3. Tầm quan trọng của báo cáo quảng cáo Google

Báo cáo quảng cáo Google Ads đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc quản lý và đánh giá hiệu quả của chiến dịch quảng cáo trên nền tảng này. Những báo cáo này cung cấp cho nhà quảng cáo cái nhìn tổng quan về hiệu quả của chiến dịch quảng cáo, từ đó giúp họ điều chỉnh chiến lược và cải thiện kết quả đạt được.

Cụ thể, vai trò của bảng báo cáo Google Ads bao gồm:

 • Đo lường hiệu quả quảng cáo: Báo cáo giúp đo lường các chỉ số quan trọng như số lượt hiển thị, số lượt nhấp chuột, chi phí, tỷ lệ chuyển đổi và nhiều thông tin khác. Điều này giúp nhà quảng cáo biết chiến dịch của mình hoạt động như thế nào và có đạt được kết quả như kỳ vọng hay không.
 • Đánh giá đối thủ: Báo cáo cũng cung cấp thông tin về các chiến dịch quảng cáo của đối thủ, giúp nhà quảng cáo hiểu được thị trường và có thể phát triển các chiến lược cạnh tranh hiệu quả.
 • Điều chỉnh chiến lược: Dựa trên báo cáo quảng cáo, nhà quảng cáo có thể điều chỉnh chiến lược của mình để tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo và đạt được mục tiêu kinh doanh.
 • Báo cáo cho đối tác: Nếu nhà quảng cáo thuê đối tác để quản lý chiến dịch quảng cáo, các báo cáo này cũng là công cụ quan trọng để theo dõi hoạt động của đối tác và đánh giá hiệu quả của họ.

báo cáo quảng cáo google

Tầm quan trọng của báo cáo quảng cáo Google Ads 

4. Các loại báo cáo Google Ads

Có nhiều loại báo cáo quảng cáo Google Ads khác nhau để bạn có thể theo dõi, đánh giá và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo của mình. Dưới đây là một số loại báo cáo Google Ads phổ biến:

 • Báo cáo hiệu suất quảng cáo (Advertising Performance Report): Đây là loại báo cáo cơ bản nhất để theo dõi hiệu quả của chiến dịch quảng cáo của bạn. Báo cáo này bao gồm các chỉ số như số lượt nhấp chuột, tỷ lệ nhấp chuột (CTR), chi phí và tỷ lệ chuyển đổi.
 • Báo cáo từ khóa (Keyword Report): Báo cáo này giúp bạn theo dõi hiệu suất của các từ khóa và nhóm quảng cáo trong chiến dịch của bạn. Báo cáo từ khóa cung cấp thông tin về số lần hiển thị, số lần nhấp chuột, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của từ khóa.
 • Báo cáo quảng cáo (Ad Report): Loại báo cáo này giúp bạn theo dõi hiệu suất của các quảng cáo riêng lẻ trong chiến dịch của bạn. Báo cáo quảng cáo cung cấp thông tin về số lần hiển thị, số lần nhấp chuột, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của từng quảng cáo.
 • Báo cáo định vị (Placement Report): Báo cáo này giúp bạn theo dõi hiệu suất của các vị trí quảng cáo trên các trang web khác nhau. Báo cáo định vị cung cấp thông tin về số lần hiển thị, số lần nhấp chuột, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của từng vị trí quảng cáo
 • Báo cáo đối tượng (Audience Report): Loại báo cáo này giúp bạn theo dõi hiệu suất của các nhóm đối tượng mà bạn đang nhắm đến trong chiến dịch quảng cáo của mình. Báo cáo này bao gồm các chỉ số như số lần hiển thị, số lần nhấp chuột, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi cho từng nhóm đối tượng.

báo cáo quảng cáo google

Báo cáo đối tượng bao gồm: số lần hiển thị, số lần nhấp chuột, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi

 • Báo cáo thời gian (Time Report): Loại báo cáo này giúp bạn theo dõi hiệu suất của chiến dịch quảng cáo theo thời gian. Báo cáo này cung cấp thông tin về số lần hiển thị, số lần nhấp chuột, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi trong các khoảng thời gian cụ thể.
 • Báo cáo định dạng (Format Report): Loại báo cáo này giúp bạn theo dõi hiệu suất của các định dạng quảng cáo khác nhau. Báo cáo này bao gồm các chỉ số như số lần hiển thị, số lần nhấp chuột, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi cho mỗi loại định dạng quảng cáo như hình ảnh, video hay văn bản.
 • Báo cáo mục tiêu (Goal Report): Loại báo cáo này giúp bạn theo dõi tiến độ đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quảng cáo của mình. Báo cáo này bao gồm các chỉ số như số lượt chuyển đổi, doanh thu, tỷ lệ chuyển đổi và giá trị đơn hàng trung bình.
 • Báo cáo định dạng thiết bị (Device Report): Báo cáo này giúp bạn theo dõi hiệu suất của chiến dịch quảng cáo trên các thiết bị khác nhau. Báo cáo này cung cấp thông tin về số lần hiển thị, số lần nhấp chuột, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi cho mỗi loại thiết bị như máy tính để bàn, điện thoại thông minh và máy tính bảng
 • Báo cáo từ khóa bỏ qua (Search terms Report): Loại báo cáo này cho phép bạn xem các từ khóa mà người dùng đã tìm kiếm để tìm thấy quảng cáo của bạn. Báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về các từ khóa đã kích hoạt quảng cáo của bạn và tỷ lệ chuyển đổi tương ứng cho từng từ khóa.
 • Báo cáo định dạng trang đích (Landing Page Report): Loại báo cáo này giúp bạn theo dõi hiệu suất của các trang đích mà quảng cáo của bạn dẫn người dùng đến. Báo cáo này bao gồm các chỉ số như số lần hiển thị, số lần nhấp chuột, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi tương ứng cho mỗi trang đích.

báo cáo quảng cáo google

Báo cáo định dạng trang đích giúp bạn theo dõi hiệu suất của các trang đích 

Tùy thuộc vào mục đích và chiến lược quảng cáo của bạn, bạn có thể lựa chọn các báo cáo phù hợp để giúp bạn theo dõi và tối ưu hiệu quả chiến dịch quảng cáo trên Google Ads.

TOMAZ vừa cung cấp các thông tin chi tiết về vai trò của mẫu báo cáo quảng cáo trên Google Ads. Hy vọng rằng thông tin này sẽ mang đến kiến thức hữu ích giúp bạn triển khai hiệu quả chiến lược quảng cáo trên Google Ads cho doanh nghiệp của mình.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào cần được giải đáp, đừng ngần ngại liên hệ với TOMAZ ngay để nhận được sự tư vấn đầy đủ hơn. TOMAZ - Đơn vị chuyên cung cấp Dịch vụ quảng cáo Google tại Quảng Ngãi được nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn.

XEM THÊM

Vui lòng liên hệ đến Hotline 0977 47 47 90 để được chuyên viên tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

TOMAZ - Công ty tư vấn và triển khai chiến lược quảng cáo online chỉ tính phí theo kết quả đạt được.

TOMAZ - ĐẠT KẾT QUẢ TRẢ CHI PHÍ

Địa chỉ: 30 Phan Long Bằng Phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi
Hotline: 0977 47 47 90
Email: info@tomaz.vn
Fanpage: facebook.com/tomaz.vn

Chưa có bình luận nào
TOMAZ