WORKSHOP: CÁCH XÂY DỰNG NỘI DUNG QUẢNG CÁO THU HÚT

WORKSHOP: CÁCH XÂY DỰNG NỘI DUNG QUẢNG CÁO THU HÚT

𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐫𝐚: 15h ngày 02/10/2021 📱 𝐇𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐡𝐨̣𝐜: Online (Google Meet) - Có thực hành 💰 𝐇𝐨̣𝐜 𝐩𝐡𝐢́: Miễn phí 100%  TRAINER: Trầ ...

Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH WORKSHOP "TẠO TRANG BÁN HÀNG MIỄN PHÍ, TĂNG DOANH THU MÙA CÔ-VY"

CHƯƠNG TRÌNH WORKSHOP "TẠO TRANG BÁN HÀNG MIỄN PHÍ, TĂNG DOANH THU MÙA CÔ-VY"

Nhằm giúp các doanh nghiệp tại khu vực hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu cá nhân. Từ đó áp dụng vào thực tiễn, để tăng ...

Xem thêm
[Thông báo] Khóa huấn luyện XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁN HÀNG ONLINE ĐA KÊNH

[Thông báo] Khóa huấn luyện XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁN HÀNG ONLINE ĐA KÊNH

Bán hàng Online “đa kênh” là câu nói thường được sử dụng trong kinh doanh, nhưng “đa kênh” là những kênh nào bạn đã biết chưa?. Hay bạn đang ...

Xem thêm
🛒 WORKSHOP: “Hướng dẫn chạy quảng cáo Facebook cơ bản”

🛒 WORKSHOP: “Hướng dẫn chạy quảng cáo Facebook cơ bản”

⏰ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐫𝐚: 15h ngày 25/09/2021 📱 𝐇𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐡𝐨̣𝐜: Online (Google Meet) - Có thực hành 💰 𝐇𝐨̣𝐜 𝐩𝐡𝐢́: Miễn phí 100% TRAINER: Ph ...

Xem thêm