𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐫𝐚: 15h ngày 02/10/2021

📱 𝐇𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐡𝐨̣𝐜: Online (Google Meet) - Có thực hành

💰 𝐇𝐨̣𝐜 𝐩𝐡𝐢́: Miễn phí 100% 

TRAINER: Trần Thị Quý Báu - Quản lý dự án tại TOMAZ

NỘI DUNG WORKSHOP:

Phần 1: Phân tích chân dung khách hàng

Phần 2: Cách xây dựng nội dung quảng cáo thu hút

- Các dạng bài viết trên Fanpage

- Công thức viết quảng cáo

- Bố cục của 1 bài viết quảng cáo

- Hình thức bài viết quảng cáo

- Kế hoạch up bài viết quảng cáo

Phần 3: Các công cụ hỗ trợ viết nội dung quảng cáo

 

CÁCH THAM GIA WORKSHOP:

Tham gia nhóm Zalo để nhận tài liệu: https://zalo.me/g/xljklr648

Tham gia group FB để học hỏi nhiều hơn và phát triển cộng đồng marketing tại Quảng Ngãi: https://www.facebook.com/groups/quangngaimarketing

 

Chưa có bình luận nào