Chào mừng quý khách hàng đến với trang web Tomaz.vn, được điều hành và quản lý bởi CÔNG TY TƯ VẤN VÀ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC QUẢNG CÁO ONLINE (sau đây gọi là "chúng tôi" hoặc "Tomaz.vn"). Trang web Tomaz.vn cung cấp cho quý khách hàng các dịch vụ tư vấn và triển khai chiến lược quảng cáo trực tuyến.

Bằng cách sử dụng trang web Tomaz.vn, quý khách hàng đồng ý tuân thủ các Điều khoản Sử dụng sau đây. Nếu quý khách hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng này, xin vui lòng không sử dụng trang web Tomaz.vn.

Điều kiện sử dụng

Quý khách hàng đảm bảo rằng mình đã đủ tuổi để sử dụng trang web Tomaz.vn và đủ khả năng hợp pháp để ký kết các thỏa thuận và cam kết theo các Điều khoản Sử dụng này.

Nội dung và bản quyền

Mọi nội dung trên trang web Tomaz.vn, bao gồm nhưng không giới hạn vào văn bản, đồ họa, hình ảnh, biểu tượng, logo, video và âm thanh, đều thuộc bản quyền của chúng tôi hoặc các bên thứ ba đã cấp phép cho chúng tôi sử dụng. Quý khách hàng không được phép sao chép, phát hành, tái sử dụng hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào trên trang web Tomaz.vn mà không được sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu bản quyền.

Chấp nhận sự rủi ro

Chúng tôi cam kết cung cấp cho quý khách hàng các dịch vụ và sản phẩm tốt nhất có thể. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng các dịch vụ và sản phẩm này sẽ hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu và yêu cầu của quý khách hàng. Quý khách hàng hiểu và chấp nhận rủi ro khi sử dụng trang web Tomaz.vn và các dịch vụ của chúng tôi.

Sử dụng thông tin và dữ liệu

Chúng tôi sử dụng thông tin và dữ liệu của quý khách hàng theo Chính sách Bảo mật của Tomaz.vn. Quý khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin đăng ký của mình trên trang web Tomaz.vn là chính xác và cập nhật. Quý khách hàng không được phép sử dụng trang web Tomaz.vn để phân phối bất kỳ thông tin nào có tính phân biệt chủng tộc, tôn giáo, chính trị hoặc độc hại.

Quyền của chúng tôi

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập của quý khách hàng vào trang web Tomaz.vn hoặc các dịch vụ của chúng tôi tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần giải thích hay thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền thay đổi các Điều khoản Sử dụng này bằng cách cập nhật trên trang web Tomaz.vn.

Liên kết và sản phẩm của bên thứ ba

Trang web Tomaz.vn có thể liên kết đến các trang web hoặc sản phẩm của các bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chất lượng của các trang web hoặc sản phẩm này. Việc liên kết đến các trang web hoặc sản phẩm này không được xem là chúng tôi bảo đảm hoặc ủng hộ bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Giới hạn trách nhiệm

Trong mức tối đa cho phép theo pháp luật hiện hành, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, phạt tiền hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web Tomaz.vn hoặc các dịch vụ của chúng tôi.

Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

Các Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web Tomaz.vn hoặc các dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết bởi các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam.

Quý khách hàng đồng ý rằng các Điều khoản Sử dụng này và Chính sách Bảo mật của Tomaz.vn sẽ chiếm địa vị quyết định cao nhất trong mọi tranh chấp liên quan đến việc sử dụng trang web Tomaz.vn hoặc các dịch vụ của chúng tôi.

Liên hệ

Nếu quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về các Điều khoản Sử dụng này hoặc Chính sách Bảo mật của Tomaz.vn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email info@tomaz.vn hoặc số điện thoại hotline 0977474790. Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của quý khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể.

Hiệu lực của Điều khoản Sử dụng

Các Điều khoản Sử dụng này có hiệu lực kể từ ngày được công bố trên trang web Tomaz.vn và sẽ tiếp tục áp dụng cho việc sử dụng trang web và các dịch vụ của chúng tôi cho đến khi được thay thế bởi một phiên bản mới hơn.

TOMAZ