Bảng giá dịch vụ quản trị web

Hãy lựa chọn gói giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn

Gói Basic

950.000đ / tháng

Sao lưu dữ liệu: hàng tuần

Kiểm tra hoạt động website: Hàng ngày

Cập nhật nội dung, tin tức, sản phẩm: 15 nội dung

Kiểm tra khắc phục lỗi liên kết

Cập nhât, tối ưu ảnh chuẩn SEO: 15 ảnh

Đăng ký công cụ tìm kiếm

Tối ưu hóa Onpage website: 3 trang/website

Công cụ thống kê, giám sát website

Báo cáo: 1 báo cáo tháng

Gói Professional

1.450.000đ / tháng

Sao lưu dữ liệu: hàng tuần

Kiểm tra hoạt động website: Hàng ngày

Cập nhật nội dung, tin tức, sản phẩm: 35 nội dung

Kiểm tra khắc phục lỗi liên kết

Cập nhât, tối ưu ảnh chuẩn SEO: 35 ảnh

Đăng ký công cụ tìm kiếm

Tối ưu hóa Onpage website: 5 trang/website

Công cụ thống kê, giám sát website

Báo cáo: 1 báo cáo tháng

Gói Premium

1.950.000đ / tháng

Sao lưu dữ liệu: hàng tuần

Kiểm tra hoạt động website: Hàng ngày

Cập nhật nội dung, tin tức, sản phẩm: 50 nội dung

Kiểm tra khắc phục lỗi liên kết

Cập nhât, tối ưu ảnh chuẩn SEO: 100 ảnh

Đăng ký công cụ tìm kiếm

Tối ưu hóa Onpage website: 10 trang/website

Công cụ thống kê, giám sát website

Báo cáo: 1 báo cáo tháng

Bạn chưa chọn được gói dịch vụ phù hợp ?

Hãy để Tomaz tư vấn giải pháp phù hợp nhất dành cho bạn

Liên hệ hỗ trợ tư vấn

Bạn cần trợ giúp tư vấn, hãy liên hệ qua các hình thức bên dưới để được hỗ trợ tư vấn.