Bảng giá các dịch vụ Tomaz

Hãy lựa chọn gói giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn

Gói cơ bản

1.990.000đ / tháng

Chạy quảng cáo trong vòng 10 ngày

Ngân sách quảng cáo dưới 1 triệu

Hỗ trợ setup quảng cáo

Hỗ trợ chỉnh sửa bài quảng cáo

Hỗ trợ đo lường

Tối ưu và setup chat bot cơ bản

Gói Advanced

2.990.000đ / tháng

Chạy quảng cáo trong vòng 15 ngày

Ngân sách quảng cáo dưới 5 triệu

Hỗ trợ setup quảng cáo

Hỗ trợ chỉnh sửa bài quảng cáo

Hỗ trợ đo lường

Tối ưu và setup chat bot cơ bản

Gói Ultimate

3.990.000đ / tháng

Chạy quảng cáo trong vòng 30 ngày

Ngân sách quảng cáo dưới 10 triệu

Hỗ trợ setup quảng cáo

Hỗ trợ chỉnh sửa bài quảng cáo

Hỗ trợ đo lường

Tối ưu và setup chat bot cơ bản

Gói 1

4,900,000đ / tháng

Dung lượng: 2GB

Băng thông: không giới hạn

Slider

Tin tức

Sản phẩm

Quản lý đơn hàng

Báo cáo bán hàng

Tích hợp đơn vị vận chuyển

Tích hợp thanh toán online

Điều hướng cuối bài viết, sản phẩm

Thông báo khi vào web (popup)

Bình luận Website & Facebook

Tuỳ chỉnh màu sắc theme

Thống kê truy cập ngoài website

Đa ngôn ngữ

Tạo mã khuyến mãi sản phẩm

Tích hợp SSL

Mua X tặng Y

Bộ lọc sản phẩm

Quản lý thành viên website

Thông báo đơn hàng bằng tin nhắn

Quản lý tồn kho

Analytics google cho admin

Gói 2

6,900,000đ / tháng

Dung lượng: 3GB

Băng thông: không giới hạn

Slider

Tin tức

Sản phẩm

Quản lý đơn hàng

Báo cáo bán hàng

Tích hợp đơn vị vận chuyển

Tích hợp thanh toán online

Điều hướng cuối bài viết, sản phẩm

Thông báo khi vào web (popup)

Bình luận Website & Facebook

Tuỳ chỉnh màu sắc theme

Thống kê truy cập ngoài website

Đa ngôn ngữ

Tạo mã khuyến mãi sản phẩm

Tích hợp SSL

Mua X tặng Y

Bộ lọc sản phẩm

Quản lý thành viên website

Thông báo đơn hàng bằng tin nhắn

Quản lý tồn kho

Analytics google cho admin

Gói 3

8,900,000đ / tháng

Dung lượng: 5GB

Băng thông: không giới hạn

Slider

Tin tức

Sản phẩm

Quản lý đơn hàng

Báo cáo bán hàng

Tích hợp đơn vị vận chuyển

Tích hợp thanh toán online

Điều hướng cuối bài viết, sản phẩm

Thông báo khi vào web (popup)

Bình luận Website & Facebook

Tuỳ chỉnh màu sắc theme

Thống kê truy cập ngoài website

Đa ngôn ngữ

Tạo mã khuyến mãi sản phẩm

Tích hợp SSL

Mua X tặng Y

Bộ lọc sản phẩm

Quản lý thành viên website

Thông báo đơn hàng bằng tin nhắn

Quản lý tồn kho

Analytics google cho admin

Gói Tăng Tốc

106.000đ / tháng

Dung lượng: 500MB

Băng thông: 30GB

Slider

Tin tức

Sản phẩm

Quản lý đơn hàng

Báo cáo bán hàng

Tích hợp đơn vị vận chuyển

Tích hợp thanh toán online

Điều hướng cuối bài viết, sản phẩm

Thông báo khi vào web (popup)

Bình luận Website & Facebook

Tuỳ chỉnh màu sắc theme

Thống kê truy cập ngoài website

Đa ngôn ngữ

Đồng bộ đơn hàng từ Sendo, Zalo

Tạo mã khuyến mãi sản phẩm

Tích hợp SSL

Mua X tặng Y

Bộ lọc sản phẩm

Quản lý thành viên website

Landing Page

Thông báo đơn hàng bằng tin nhắn

Quản lý tồn kho

Hệ thống Affiliate

Analytics google cho admin

Gói Bán Thả Ga

207.000đ / tháng

Dung lượng: 2GB

Băng thông: không giới hạn

Slider

Tin tức

Sản phẩm

Quản lý đơn hàng

Báo cáo bán hàng

Tích hợp đơn vị vận chuyển

Tích hợp thanh toán online

Điều hướng cuối bài viết, sản phẩm

Thông báo khi vào web (popup)

Bình luận Website & Facebook

Tuỳ chỉnh màu sắc theme

Thống kê truy cập ngoài website

Đa ngôn ngữ

Đồng bộ đơn hàng từ Sendo, Zalo

Tạo mã khuyến mãi sản phẩm

Tích hợp SSL

Mua X tặng Y

Bộ lọc sản phẩm

Quản lý thành viên website

Landing Page

Thông báo đơn hàng bằng tin nhắn

Quản lý tồn kho

Hệ thống Affiliate

Analytics google cho admin

Gói Big Bang

459.000đ / tháng

Dung lượng: 3GB

Băng thông: không giới hạn

Slider

Tin tức

Sản phẩm

Quản lý đơn hàng

Báo cáo bán hàng

Tích hợp đơn vị vận chuyển

Tích hợp thanh toán online

Điều hướng cuối bài viết, sản phẩm

Thông báo khi vào web (popup)

Bình luận Website & Facebook

Tuỳ chỉnh màu sắc theme

Thống kê truy cập ngoài website

Đa ngôn ngữ

Đồng bộ đơn hàng từ Sendo, Zalo

Tạo mã khuyến mãi sản phẩm

Tích hợp SSL

Mua X tặng Y

Bộ lọc sản phẩm

Quản lý thành viên website

Landing Page

Thông báo đơn hàng bằng tin nhắn

Quản lý tồn kho

Hệ thống Affiliate

Analytics google cho admin

Đăng ký tư vấn báo giá Marketing Tổng Thể

Đăng ký báo giá Nhận Dạng Thương Hiệu

Bạn chưa chọn được gói dịch vụ phù hợp ?

Hãy để Tomaz tư vấn giải pháp phù hợp nhất dành cho bạn

Liên hệ hỗ trợ tư vấn

Bạn cần trợ giúp tư vấn, hãy liên hệ qua các hình thức bên dưới để được hỗ trợ tư vấn.